Ervaring

Voor ik in 2011 mijn eigen ambulante praktijk oprichtte, deed ik al ervaring op in verschillende instellingen en organisaties.

Ik was werkzaam in het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in Gent. Dit was een waardevolle praktijkervaring in het werken met adolescenten en kinderen.

Verder deed ik ervaring op in het werken met psychiatrische patiĆ«nten en mensen met ernstige stoornissen in het Centrum ‘t Zwartgoor in Zoersel. In dit Centrum worden mensen begeleid die extra verzorging nodig hebben omdat ze een ernstige of diep verstandelijke handicap hebben. Er wordt ook gezorgd voor mensen met bijkomende gedrags- of psychische problemen.

Tenslotte was ik ook lesgever in de lerarenopleiding, die men dient te volgen om als leraar aan de slag te mogen. Ik gaf er cursus over de psychologische aspecten in het onderwijs en in de omgang met adolescenten.

Dit alles heeft er voor gezorgd dat ik een goede voeling heb met de werking van de verschillende diensten binnen de zorgsector en het onderwijs.