Erkenning

Als U psychologische begeleiding zoekt, is het belangrijk dat U bij een psychotherapeut terecht komt die goed opgeleid is en die de deontologie die bij het beroep hoort, rigoureus respecteert.

Er zijn een aantal belangrijke verenigingen die er op toe zien dat er kwalitatief werk wordt geleverd en dat het beroep van klinisch psycholoog – psychotherapeut niet wordt uitgeoefend door onbevoegden.

Omdat ik het belangrijk vind dat deze kwaliteitsgarantie bestaat en dat er ook de nodige controle wordt uitgeoefend, ben ik lid van deze verenigingen. Het zijn:

    • De Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
    • De Belgische Federatie van Psychologen (BFP) (mijn erkenningsnummer: 852110184)
  •  
    • Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte Systemische Therapie, Opvoedkunde en coaching (VVDO)